Bestemmingsplan

TOE BP Harmonieplein Maarssen Dorp Zuidblok ontwerp klein

Op 9 april heeft het college besloten de ontwerpbestemmingsplannen voor het Kindcentrum en voor het Zuidblok ter inzage te leggen. De ter inzage legging is 6 weken en start op vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2019.  

Op deze pagina kunt u de ontwerpbestemmingsplannnen “Kindcentrum” en “Zuidblok” en alle bijhorende onderzoeken downloaden.

De ontwerpbestemmingsplannen en onderzoeken zijn ook zonder afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Zienswijzen
Vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met donderdag 30 mei 2019 kunt u schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op de ontwerpbestemmingsplannen.
Uw schriftelijke zienswijze op de ontwerpbestemmingsplannen richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze Harmonieplein”. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl.
Voor uw mondelinge zienswijze(n) kunt u contact opnemen met Sylvia Lutters via tel. 14 0346.


Download hieronder de documenten & bijlagen (vanaf 19 april)