Alle berichten (57)

In verband met het Coronavirus heeft de regering extra maatregelen afgekondigd. Deze gelden tot en met 6 april. De burgemeester heeft in overleg met het Presidium, de agendacommissie van de gemeenteraad van Stichtse Vecht, besloten dat alle bijeenkomsten van de gemeenteraad in ieder geval tot en met 6 april 2020 komen te vervallen.

In verband met het Coronavirus heeft de regering extra maatregelen afgekondigd. Deze gelden tot en met 31 maart. De burgemeester heeft in overleg met het Presidium, de agendacommissie van de gemeenteraad van Stichtse Vecht, besloten dat alle bijeenkomsten van de gemeenteraad tot en met 31 maart 2020 komen te vervallen.

Het college van B&W heeft op 18 februari 2020 besloten het gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar aan de gemeenteraad aan te bieden voor vaststelling. Het college heeft nog geen besluit genomen over het bestemmingsplan Harmonieplein Zuidblok. Dit bestemmingsplan zal op een later moment aan de gemeenteraad worden aangeboden voor vaststelling.

Het college van B&W heeft op 18 februari besloten dat het bestemmingsplan voor het nieuwe Kindcentrum richting gemeenteraad kan voor vaststelling. Wethouder onderwijs Hetty Veneklaas: “De ontwikkeling van dit Kindcentrum komt zo weer een stapje dichterbij. Met een Kindcentrum bieden we kinderen uit Maarssen de ruimte om zich te ontwikkelen en op te groeien tot zelfstandige en betrokken volwassenen.” Het plan voor het Kindcentrum is uitgedacht samen met de toekomstige gebruikers.

Het college van B&W heeft besloten om pas verder gaan met de volgende ontwerpfase (Definitief Ontwerp) voor het Kindcentrum Harmonieplein nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

vrijdag, 06 december 2019

Stand van zaken bestemmingsplannen

Voor de zomer heeft u kunnen lezen over de zienswijzen die zijn ingediend op de bestemmingsplannen Kindcentrum en Zuidblok. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er in de zomerperiode verschillende aanvullende onderzoeken uitgevoerd.

Pagina 2 van 10