Alle berichten (57)

dinsdag, 30 juni 2015

Foto's Harmonieplein

Een serie recente foto's van het gebied rondom het Harmonieplein.

Foto's: ArFU / Frans van Bragt

Het college van burgemeester en wethouders wil voor de inwoners van Maarssen-Dorp het Harmonieplein ontwikkelen tot een nog aantrekkelijker plek. De gemeente zet in op een te ontwikkelen plan met gevarieerde functies zoals woningen, winkels, scholen, voorzieningen, een goede oplossing voor de verkeersafwikkeling en genoeg parkeerplaatsen.

Gemeente Stichtse Vecht heeft zich enerzijds tot doel gesteld om een aantrekkelijker plek te creëren en wil anderzijds ook haar grondopbrengsten maximaliseren. Er is onlangs besloten om daartoe nu een haalbaar stedenbouwkundig plan samen met belanghebbenden te vormen en het geheel vervolgens aan te besteden waarbij prijs en kwaliteit van de ingediende plannen beoordeeld worden. Daarom is een projectteam gevormd dat een gedetailleerd plan van aanpak aan het uitwerken is. Het plan van aanpak is gericht op het verzamelen van alle 'bouwstenen' en vervolgens het maken van een haalbaar stedenbouwkundig plan.

Uw vragen, opmerkingen, kritiek, ideeën en wensen zijn belangrijke ingrediënten voor het op te stellen programma dat verwerkt wordt in het stedenbouwkundige plan. Het stroomlijnen ervan vormt een grote uitdaging omdat er veel belanghebbenden bij betrokken zijn. Nog vóór het maken van het stedenbouwkundig plan, is het van belang dat alle input van de direct en indirect belanghebbenden worden opgehaald en verwerkt in een programma. Dit programma wordt nog getoetst aan de financiële haalbaarheid.

We weten nog niet precies hoe het plan van aanpak in detail gaat worden, maar de intentie is om u veel bij dit project te betrekken. We willen bijvoorbeeld een klankbordgroep voor dit project oprichten, waarvoor u zich bij de projectmanager kunt aanmelden. Daarnaast wordt u regelmatig geïnformeerd via het blog www.harmonieplein.info en zal er zo nu en dan een inloopmoment plaatsvinden.

Misschien heeft u al een plan voor het Harmonieplein via de media gezien en denkt u dat er al plannen door gemeente Stichtse Vecht uitgewerkt zijn?! De plannen die u mogelijk gezien heeft, zijn plannen die de ontwikkelaar(s) in het verleden vrijblijvend opgesteld hebben. Gemeente Stichtse Vecht heeft nog geen plan voor het Harmonieplein uitgewerkt. Dat gaat nu dus wel gebeuren. Het is de bedoeling dat er dit najaar een stedenbouwkundig plan ligt.

Na het besluit van het college van B&W om een stedenbouwkundig plan te vormen, heeft een eerste gesprek met buureigenaren plaatsgevonden. De conclusie van dat gesprek is dat bij de zogenaamde Zuidzijde van het Harmonieplein draagvlak is om samen met de gemeente de ontwikkeling te realiseren. Er zal op korte termijn een vervolggesprek met de eigenaren van de percelen waarop de gebiedsontwikkeling gericht is, plaatsvinden.

Ik ben er trots op dat gemeente Stichtse Vecht het voortouw neemt in de ontwikkeling van het Harmonieplein, waar wonen, werken, cultuur en ontspanning samenkomen.

Pagina 10 van 10