Alle berichten (57)

maandag, 24 augustus 2015

De maquette is gereed

Aan de maquette met de bestaande situatie is hard gewerkt; hieronder ziet u het resultaat daarvan op de foto' s. De maquette zal worden gebruikt bij overlegmomenten, zoals de inloopmomenten en de klankbordgroepoverleggen om voor eenieder een goed ruimtelijk gevoel bij het gebied te krijgen.

Voordat er een stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt, zullen eerst de inloopmomenten plaatsvinden waar u zonder afspraak uw vragen, opmerkingen, kritiek, ideeën en wensen over het gebied rondom het Harmonieplein kunt delen. De data voor de inloopmomenten kunt u verderop in het blog vinden.

Stedenbouwkundig bureau LAP en planeconomisch adviesbureau Planmaat zijn vorige week door gemeente Stichtse Vecht gecontracteerd voor het maken van een haalbaar stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. De bureaus gaan de komende tijd het gebied rondom het Harmonieplein verkennen, zich erin inleven, analyseren en ideeën vormen.

Pas na de inloopmomenten in september wordt er begonnen met de stedenbouwkundige scenario's waar uiteindelijk een stedenbouwkundig plan uit zal rollen.
De inloopmomenten voor de inwoners en andere belangstellenden zijn dus belangrijke informatiekanalen.

Kom daarom naar de inloopmomenten op:

Woensdag 9 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Zaterdag 12 september 2015 10.00 – 14.00 uur  
Woensdag 16 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Woensdag 23 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Woensdag 30 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur

Na het uitwerken van de stedenbouwkundige scenario's zullen deze ook weer aan u worden teruggekoppeld.

dinsdag, 14 juli 2015

Ook in 1976 al plannen

Ook in 1976 waren er al plannen voor het centrumgebied.

Lees de artikelen interactief in de krant in pdf formaat (download 4MB).
Ook beschikbaar de gebiedskaart uit 1976.

Beiden zijn beschikbaar gesteld door De Historische Kring Maarssen

vrijdag, 10 juli 2015

Inloopmoment in bibliotheek

Wij nodigen u van harte uit om vragen, opmerkingen, kritiek, ideeën en wensen over het gebied rondom het Harmonieplein te delen tijdens een inloopmoment in de Bibliotheek aan het Harmonieplein 2. U kunt zonder afspraak langskomen en het gesprek aangaan met projectteamleden van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein.

U bent welkom op de volgende data en tijdstippen:

Woensdag 9 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Zaterdag 12 september 2015 10.00 – 14.00 uur  
Woensdag 16 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Woensdag 23 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Woensdag 30 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur

Gemeente Stichtse Vecht heeft opdracht verstrekt voor het maken van een eenvoudige maquette ter grootte van onderstaand gebied.

Het plangebied binnen de stippellijnen wordt uitneembaar en de rood gekleurde gebouwen blijven achterwege. Het plangebied blijft bijna helemaal leeg in de maquette, omdat er nog geen plan is. De maquette zal worden gebruikt bij overlegmomenten, zoals de inloopmomenten en de klankbordgroepoverleggen om voor eenieder een goed ruimtelijk gevoel bij het gebied te krijgen.

De maquette wordt gemaakt door Rob van 't hof.

dinsdag, 07 juli 2015

Historie Harmonieplein

Het Harmonieplein dankt zijn naam aan het vroegere Café Restaurant 'de Harmonie'.
Het naastgelegen Diligence was tot 1970 discotheek en de Tennisvereniging Luck Raeck begon in 1960 vanuit een baan achter de Harmonie.

Bijgaande foto's zijn beschikbaar gesteld door De Historische Kring Maarssen

Pagina 9 van 10