Alle berichten (57)

Afgelopen maanden zijn de bouwstenen vertaald in een presentatie 'stedenbouwkundige scenario's en beeldkwaliteit' (22MB) waar een korte toelichting op geschreven is. U kunt hierover tijdens de inloopmomenten in de bibliotheek het gesprek aangaan met projectteamleden van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein.

Uw vragen en opmerkingen worden, voor zover mogelijk, ook verwerkt in een nieuw scenario of nieuwe scenario's die in een volgende communicatieronde weer met u gedeeld worden. Ook de opmerkingen die al eerder gemaakt zijn door eigenaren in het plangebied, bestuurders, raadsleden, de klankbordgroep en andere belanghebbenden zullen hierin meegenomen worden. De data van de inloopmomenten staan in een eerder bericht op dit blog.

Wij nodigen u van harte uit om vragen over en opmerkingen op de presentatie met negen stedenbouwkundige scenario's en beeldkwaliteit van het gebied rondom het Harmonieplein te delen tijdens een inloopmoment in de Bibliotheek aan het Harmonieplein 2.

U kunt zonder afspraak langskomen en het gesprek aangaan met projectteamleden van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein.

U bent welkom op de volgende data en tijdstippen:

Woensdag 9 maart 2016 19.00 – 21.00 uur met uitloop naar 22.00 uur
Vrijdag 11 maart 2016 12.00 – 14.00 uur met uitloop naar 15.00 uur
Zaterdag 12 maart 2016 10.00 – 14.00 uur met uitloop naar 15.00 uur

De presentatie met stedenbouwkundige scenario's en beeldkwaliteit wordt binnen enkele dagen op dit blog geplaatst. Tijdens het inloopmoment is er beeldmateriaal van de presentatie aanwezig en u krijgt een toelichting op de presentatie waar wenselijk.

Uw vragen en opmerkingen worden, voor zover mogelijk, ook verwerkt in een nieuw scenario of nieuwe scenario's die in een volgende communicatieronde weer met u gedeeld worden. Ook de opmerkingen die al eerder gemaakt zijn door eigenaren in het plangebied, bestuurders, raadsleden, de klankbordgroep of andere belanghebbenden zullen hierin meegenomen worden.

In het najaar van 2015 zijn de 'bouwstenen' voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein verzameld. Ze bestaan enerzijds uit harde informatie zoals verkeers- en parkeernormen, het onderwijsprogramma en informatie over de monumenten die intern verzameld is. Anderzijds zijn vragen, opmerkingen, kritiek, ideeën en wensen verzameld tijdens de openbare inloopmomenten in de bibliotheek. In de bijlage leest u de concept samenvatting van de ‘bouwstenen’ voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. U kunt hierop reageren door rechts op dit blog uw naam, emailadres, onderwerp en reactie achter te laten.

De concept samenvatting van de ‘bouwstenen’ is door het college van B&W vastgesteld, ze is informatief met de gemeenteraad besproken en doorgenomen met de eigenaren met eigendommen binnen het plangebied. Ze moet nog worden besproken in de klankbordgroep van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. De definitieve samenvatting ‘bouwstenen’ wordt opnieuw aan het college van B&W voorgelegd.

Tijdens de inloopmomenten is ook een rondgang gemaakt met camera en microfoon. Van deze rondgang zijn korte films gemaakt. De eerste korte film zag u al op dit blog. De tweede en de derde korte film waarin betrokkenen is gevraagd: 'Wat moet er veranderen op het Harmonieplein?' en ‘Wat is uw grootste angst bij de gebiedsontwikkeling Harmonieplein?’ vind u bij dit blog item.

Momenteel worden alle 'bouwstenen' door bureau LAP vertaald in stedenbouwkundige scenario's en door bureau Planmaat financieel doorgerekend. De stedenbouwkundige scenario's worden op 16 februari 2016 in een raadsinformatieve commissie besproken. Daarna kunnen de stedenbouwkundige scenario's ook met u gedeeld worden.

 
maandag, 07 december 2015

Maarssense jeu de boules baan exit

De op het Harmonieplein gesitueerde jeu de boules baan wordt op verzoek van omwonenden en onder andere de Speel-o-theek vandaag (17 december) weggehaald. Het weghalen van deze baan werd regelmatig door inwoners geuit tijdens de inloopdagen in de bibliotheek over de toekomstige plannen voor het Harmonieplein.

(bron: RTV Stichtse Vecht)

 

donderdag, 26 november 2015

Wat vindt u van het Harmonieplein?

Afgelopen maanden zijn alle 'bouwstenen' verzameld. De 'bouwstenen' bestaan enerzijds uit harde informatie zoals verkeers- en parkeernormen, het onderwijsprogramma en informatie over de monumenten die intern verzameld is. Anderzijds zijn vragen, opmerkingen, kritiek, ideeën en wensen verzameld tijdens de openbare inloopmomenten in de bibliotheek.

Tijdens de inloopmomenten is ook een rondgang gemaakt met camera en microfoon. Van deze rondgang zijn korte films gemaakt. De eerste korte film waarin betrokkenen is gevraagd: 'Wat vindt u van het Harmonieplein?' vind u bij dit blog item.

De 'bouwstenen' worden in de raadsinformatieve commissie van 19 januari 2016 besproken. Vlak daarna worden de 'bouwstenen' hier met u gedeeld.

Momenteel worden alle 'bouwstenen' door bureau LAP vertaald in stedenbouwkundige scenario's en door bureau Planmaat financieel doorgerekend. De stedenbouwkundige scenario's worden op 16 februari 2016 in een raadsinformatieve commissie besproken. Daarna kunnen de stedenbouwkundige scenario's ook met u gedeeld worden.

De inloopmiddagen voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein in de bibliotheek aan het Harmonieplein hebben in september plaatsgevonden en waren succesvol. Veel inwoners en belanghebbenden zijn op bezoek geweest om naar de maquette van het gebied te kijken.

Het is goed te merken dat op een enkeling na er veel draagvlak is om de gebiedsontwikkeling Harmonieplein op te starten en met het gebied aan de slag te gaan.

Veel vragen over het project zijn door de omgevingsmanager Wieke van Mourik en de projectmanager Bas Keuper beantwoord. Ook was de projectwethouder Franko Zivkovic veel aanwezig om zelf te horen wat er leeft en speelt.

Tijdens de circa 70 mooie persoonlijke gesprekken zijn veel ideeën, wensen, maar ook zorgen en kritiek opgehaald. De uitdaging is nu deze opbrengst te vertalen naar 'bouwstenen' waar de stedenbouwkundige mee aan de slag kan. Als iets niet kan, zullen we ook aangeven waarom dat niet kan of niet wenselijk is. Zo blijven elkaars verwachtingen helder. Zodra de 'bouwstenen' bekend zijn, zullen wij deze op het blog presenteren.

Pagina 8 van 10