Alle berichten (57)

Aan het Harmonieplein komt een Kindcentrum waarin Wereldkidz Bolenstein, basisschool Het Kompas en kinderopvang Kind en Co worden gehuisvest.
In dit bericht leest u de laatste ontwikkelingen.

Vandaag start de verkoop van de appartementen op de kavel van de Oude Brandweerkazerne.

De ontwikkeling van deze kavel vormt weliswaar geen onderdeel van de gebiedsontwikkeling, maar het grenst er wel direct aan en daarom hierover een kort bericht

woensdag, 07 maart 2018

Update bestemmingsplan

Bestemmingsplannen naar het college na de verkiezingen
In een eerder bericht informeerden wij u er al over dat de onderzoeken langer duurden dan verwacht en dat de bestemmingsplannen voor het Zuidblok en het Kindcentrum 0-12 jaar klaar zijn, maar dat we nog de punten op de i aan het zetten zijn.

Afgelopen periode is er overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar Explorius over de ontwikkeling van het Zuidblok van het Harmonieplein in Maarssen-Dorp. De overeenkomst is woensdag 7 maart getekend door de heer Tibben, directeur van Explorius en wethouder Franko Živković.

donderdag, 07 december 2017

Bestemmingsplannen klaar

Wij ontvangen signalen dat het project Harmonieplein niet door zou gaan.
Niets is minder waar. Het ontwikkelen van een project kost tijd. Voor het ontwerpbestemmingsplannen Kindcentrum, Zuidblok en Noordblok moeten we aan veel voorwaarden voldoen. Denk aan de kaarten, de toelichting en de onderbouwing waarvoor onderzoeken gedaan moeten worden. En als het ene onderzoek is afgerond kan het betekenen dat er nog een aanvullend onderzoek nodig is.

Inmiddels is al het voorwerk klaar en zijn we bezig met de tekstuele punten op de i, zodat het ontwerpbestemmingsplan op korte termijn ter inzage gelegd kan worden en we daarna voortvarend te werk kunnen gaan. We koersen nu op begin 2018 om het college een besluit te laten nemen waarna het plan meteen daarna ter inzage wordt gelegd.

Wij laten u via dit blog weten als het plan ter inzage ligt.

donderdag, 05 oktober 2017

Bestemmingsplanprocedure

De gemeente heeft het bestemmingsplan laten uitwerken. De voorbereiding is gestart met het opstellen van een nota van uitgangspunten.
Deze nota is in juli 2017 besproken in de klankbordgroep Harmonieplein. Vervolgens zijn de concept ontwerpbestemmingsplannen voor de drie deelprojecten Zuidblok, Kindcentrum 0-12 jaar en Noordblok gemaakt en op 21 augustus 2017 besproken in de klankbordgroep.
De planning is dat de ontwerpbestemmingsplannen voor het Kindcentrum 0-12 jaar en het Zuidblok in oktober 2017 door het college van de gemeente worden besproken en daarna ter inzage kunnen worden gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan voor het Noordblok verwachten we in december gereed te hebben.

Besluit college over ontwerpbestemmingsplannen Kindcentrum 0-12 jaar en Zuidblok Oktober 2017
Ter inzage ontwerp 6 weken voor zienswijzen Na collegebesluit
Besluit college zienswijzen en (gewijzigd) ontwerp eerste kwartaal 2018
Vaststelling raad tweede kwartaal 2018
In werking treden bestemmingsplan tweede kwartaal 2018
Pagina 4 van 10