Alle berichten (57)

vrijdag, 06 september 2019

Parkeeronderzoek

In de periode van 9 tot en met 22 september vindt er een parkeerdrukmeting en een parkeerduurmeting plaats rond het Harmonieplein. In deze periode kunt u overdag en ’s nachts onderzoekers zien rondlopen in de buurt. Zij noteren gegevens van de geparkeerde auto’s. Dit doen zij in opdracht van de gemeente.

Op 7 maart 2017 heeft de gemeenteraad, na een uitgebreid participatief traject, ingestemd met het stedenbouwkundig plan “Harmonieplein”. Een deel van dit stedenbouwkundig plan is uitgewerkt in twee ontwerpbestemmingsplannen “Kindcentrum” en “Zuidblok” die ter inzage hebben gelegen. Aan het derde ontwerpbestemmingsplan “Noordblok” wordt nog gewerkt. Tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbestemmingsplannen is iedereen in de gelegenheid gesteld met een zienswijze te reageren. De zienswijzen die zijn ingediend zijn overwegend van direct omwonenden.

Onderstaand een terugblik op de inloopavond van 8 mei gemaakt door RTV Stichtse Vecht..

Op 9 april heeft het college besloten de ontwerpbestemmingsplannen voor het Kindcentrum en voor het Zuidblok ter inzage te leggen.
De ter inzage legging is 6 weken en start op vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2019. U kunt de ontwerpbestemmingsplannnen “Kindcentrum” en “Zuidblok” en alle bijhorende onderzoeken vanaf 19 april digitaal raadplegen op deze website via de menu optie 'Bestemmingsplan'.

De ontwerpbestemmingsplannen en onderzoeken zijn ook zonder afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

In maart 2018 informeerde wij u over de voortgang van de bestemmingsplannen van het Harmonieplein. Toen was de verwachting dat de bestemmingsplannen kort na de verkiezingen naar het college zouden kunnen. Helaas was deze planning te optimistisch. De onderzoeken die voor de bestemmingsplannen uitgevoerd moesten worden, hadden meer tijd nodig dan verwacht.

dinsdag, 29 januari 2019

Kindcentrum Harmonieplein

Aan het Harmonieplein komt een Kindcentrum waarin Wereldkidz Bolenstein, basisschool Het Kompas, een gymzaal en kinderopvang Kind en Co worden gehuisvest.

Pagina 3 van 10