Alle berichten (57)

Sinds vorige week zijn 65 leerlingen van het Niftarlake college aan de slag gegaan om samen een ontwerp te maken voor de speelpleinen van het nieuwe kindcentrum in Maarssen-dorp. Het speelplein van de basisscholen is straks openbaar toegankelijk. Dus ook na schooltijd kunnen kinderen hier lekker spelen. Dit speelplein sluit straks mooi aan op het nieuwe dorpsplein “Harmonieplein”.

Het Kindcentrum komt aan de westkant van het vernieuwde Harmonieplein, een gezellig dorpsplein in het hart van Maarssen-dorp waar mensen elkaar ontmoeten. Niemand heeft bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan Kindcentrum. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

vrijdag, 30 oktober 2020

Sloop school Wereldkidz Bolenstein

In maart 2020 hebben wij u geïnformeerd over de voorbereiding van de sloop van het voormalige onderwijsgebouw aan de Gaslaan 22. Hier komt een nieuw Kindcentrum. Graag informeren wij u over de sloop.

De komende weken kunt u werkzaamheden zien rondom het gebouw. De sloop start naar verwachting begin november.

vrijdag, 16 oktober 2020

Bouw Kindcentrum stapje dichterbij

De bouw van het Kindcentrum in het centrum van Maarssen-dorp is met de vaststelling van het bestemmingsplan weer een stapje dichterbij gekomen. Naar verwachting start begin november de sloop van de voormalige school Wereldkidz Bolenstein. De omwonenden en school Het Kompas (die ernaast zit) worden hierover geïnformeerd.

Op 11 mei j.l. stond het bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar op de agenda voor de digitale vergadering van de commissie Fysiek Domein. De commissie heeft die avond besloten dit onderwerp in een fysieke vergadering te willen behandelen. Daarop is de behandeling doorgeschoven naar een later moment. 

Op 11 mei vindt de digitale vergadering plaats van de commissie Fysiek. Een van de agendapunten die avond is het bestemmingsplan Kindcentrum 0-12 jaar.

In verband met het Coronavirus waren alle commissie en raadsvergadering vanaf half maart tot eind april geannuleerd. Inmiddels heeft de gemeente de mogelijkheid om de gemeenteraadsvergaderingen digitaal te laten plaatsvinden.

Pagina 1 van 10