dinsdag, 15 december 2020

Bouw Kindcentrum op nieuwe Harmonieplein eind 2021 van start

Het Kindcentrum komt aan de westkant van het vernieuwde Harmonieplein, een gezellig dorpsplein in het hart van Maarssen-dorp waar mensen elkaar ontmoeten. Niemand heeft bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan Kindcentrum. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het Kindcentrum biedt straks ruimte aan de basisscholen Wereldkidz Bolenstein en Het Kompas. Ook komt hierin een gymzaal, een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Het gebouw voldoet straks aan alle wensen en eisen van deze tijd, zoals duurzaamheid.

Mooie ontwikkeling voor onderwijs en kinderopvang
Projectwethouder Hetty Veneklaas: “Dát het Kindcentrum er komt staat vast. Daar ben ik blij mee. Dit is een mooie ontwikkeling voor het onderwijs en de kinderopvang: alles op één moderne locatie. Ook de omgeving krijgt een boost wanneer het Harmonieplein, waar dit Kindcentrum onderdeel van uitmaakt, opnieuw is ingericht. Dat wordt een gezellige, centrale plek, waar je graag verblijft.”

Kinderen denken mee over het speelplein
We ontwikkelen het speelplein samen met de gebruikers. Zo gaan de kinderen van beide basisscholen meedenken over een goed ontwerp voor de speelpleinen. Ook leerlingen van het Niftarlake college gaan ontwerpen maken voor de speelpleinen, dit als onderdeel van een opdracht voor school. De inbreng van de kinderen nemen we mee bij het maken van een definitief ontwerp van de speelpleinen. Dit gebeurt in samenwerking met de beide scholen en het Kinderdagverblijf.

Zodra meer informatie bekend is over de ontwikkeling van het Kindcentrum op het Harmonieplein vindt u dit op deze website.