maandag, 23 maart 2020

ALLE COMMISSIE-, EN RAADSVERGADERINGEN in ieder geval TOT EN MET 6 april AFGELAST

In verband met het Coronavirus heeft de regering extra maatregelen afgekondigd. Deze gelden tot en met 6 april. De burgemeester heeft in overleg met het Presidium, de agendacommissie van de gemeenteraad van Stichtse Vecht, besloten dat alle bijeenkomsten van de gemeenteraad in ieder geval tot en met 6 april 2020 komen te vervallen.

 

Dit betreft:

  • de commissie Fysiek Domein op 17 maart en 18 maart,
  • de gecombineerde vergadering van de commissies Sociaal Domein en Bestuur en Financiën op 17 maart,
  • de informatieve commissie op 24 maart,
  • en de gemeenteraadsvergadering op 31 maart.

De agendapunten van de commissievergaderingen van maart, waaronder de vaststelling van het bestemmingsplan Kindcentrum 0-12 jaar, zullen worden doorgeschoven naar een nog nader te bepalen  commissievergadering.

Het kan zijn dat de datum van 6 april nog veranderd. Hou voor de actuele informatie de berichtgeving op onze website stichtsevecht.nl  in de gaten. U kunt zich via de website abonneren op onze gemeentelijke nieuwsbrief.