dinsdag, 10 maart 2020

Bestemmingsplan voor het Kindcentrum wordt aangeboden aan gemeenteraad

Het college van B&W heeft op 18 februari 2020 besloten het gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar aan de gemeenteraad aan te bieden voor vaststelling. Het college heeft nog geen besluit genomen over het bestemmingsplan Harmonieplein Zuidblok. Dit bestemmingsplan zal op een later moment aan de gemeenteraad worden aangeboden voor vaststelling.

Vanaf 28 februari 2020 zijn de stukken die de gemeenteraad beschikbaar heeft voor de vaststelling, te vinden in het raadsinformatiesysteem op onze website www.stichtsevecht.nl.  De meeste onderzoeken die bij het bestemmingsplan voor het Kindcentrum zijn gevoegd hebben ook betrekking op de totale gebiedsontwikkeling Harmonieplein waaronder het Noordblok en het Zuidblok.

Voordat de gemeenteraad overgaat tot vaststelling van het bestemmingsplan worden de stukken besproken in de commissie Fysiek Domein. De commissievergadering wordt gehouden op dinsdag 17 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de Maarssenzaal in gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen. De vergadering is openbaar. Als u dat wilt kunt u de vergadering bijwonen. De vergadering is ook live mee te luisteren via www.stichtsevecht.nl.

Bijgaand 2 documenten met betrekking tot dit onderwerp: Voorlopig ontwerp en Uitzicht vanuit de school