donderdag, 30 januari 2020

Opschorten ontwerpproces Kindcentrum Harmonieplein

Het college van B&W heeft besloten om pas verder gaan met de volgende ontwerpfase (Definitief Ontwerp) voor het Kindcentrum Harmonieplein nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Het is namelijk mogelijk dat ingediende zienswijzen tot wijzigingen in het bestemmingsplan leiden. Zo komen we in één keer tot een gedragen plan voor een Kindcentrum op het Harmonieplein.

Ontwerp Kindcentrum
Samen met de gebruikers van het Kindcentrum is een Voorlopig Ontwerp opgesteld voor het Kindcentrum. Nu doorgaan met het Definitief Ontwerp zou geld en inzet van alle betrokkenen kosten. Er bestaat het risico dat dit ontwerp daarna nog aanpassing behoeft als het vastgestelde bestemmingsplan gewijzigde eisen stelt.

Bestemmingsplan Kindcentrum Harmonieplein
Het Harmonieplein in Maarssen wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp. Het moet een levendig plein worden met ruimte voor horeca, speelvoorzieningen voor kinderen, evenementen en maatschappelijke functies. De herontwikkeling bestaat onder andere uit het realiseren van een Kindcentrum op de plaats waar nu het oude schoolgebouw van Wereldkidz Bolenstein staat. De bespreking en vaststelling van het benodigde aangepaste bestemmingsplan door de gemeenteraad staan gepland voor 31 maart 2020.

Consequenties
Het opschorten van het ontwerptraject leidt tot uitstel van ingebruikname van het nieuwe gebouw. De toekomstige gebruikers hebben echter allemaal onderdak tot het moment van oplevering.