donderdag, 18 april 2019

Bestemmingsplan Kindcentrum en Zuidblok ter inzage

Op 9 april heeft het college besloten de ontwerpbestemmingsplannen voor het Kindcentrum en voor het Zuidblok ter inzage te leggen.
De ter inzage legging is 6 weken en start op vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2019. U kunt de ontwerpbestemmingsplannnen “Kindcentrum” en “Zuidblok” en alle bijhorende onderzoeken vanaf 19 april digitaal raadplegen op deze website via de menu optie 'Bestemmingsplan'.

De ontwerpbestemmingsplannen en onderzoeken zijn ook zonder afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Zienswijzen
Vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met donderdag 30 mei 2019 kunt u schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op de ontwerpbestemmingsplannen.
Uw schriftelijke zienswijze op de ontwerpbestemmingsplannen richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze Harmonieplein”. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl.
Voor uw mondelinge zienswijze(n) kunt u contact opnemen met Sylvia Lutters via tel. 14 0346.

Informatieavond 8 mei
Op woensdag 8 mei is een inloopbijeenkomst in het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen.
De inloopbijeenkomst is van 19.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt bij verschillende tafels informatie gegeven over de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn gebracht, het kindcentrum, het zuidblok, het noordblok en de openbare ruimte. Vooral over de inrichting van de openbare ruimte waaronder het dorpsplein willen we tijdens deze bijeenkomst informatie ophalen over de wensen vanuit de bewoners.