maandag, 24 augustus 2015

De maquette is gereed

Aan de maquette met de bestaande situatie is hard gewerkt; hieronder ziet u het resultaat daarvan op de foto' s. De maquette zal worden gebruikt bij overlegmomenten, zoals de inloopmomenten en de klankbordgroepoverleggen om voor eenieder een goed ruimtelijk gevoel bij het gebied te krijgen.

Voordat er een stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt, zullen eerst de inloopmomenten plaatsvinden waar u zonder afspraak uw vragen, opmerkingen, kritiek, ideeën en wensen over het gebied rondom het Harmonieplein kunt delen. De data voor de inloopmomenten kunt u verderop in het blog vinden.