woensdag, 15 juli 2015

Stedenbouwer en planeconoom aangesteld

Stedenbouwkundig bureau LAP en planeconomisch adviesbureau Planmaat zijn vorige week door gemeente Stichtse Vecht gecontracteerd voor het maken van een haalbaar stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. De bureaus gaan de komende tijd het gebied rondom het Harmonieplein verkennen, zich erin inleven, analyseren en ideeën vormen.

Pas na de inloopmomenten in september wordt er begonnen met de stedenbouwkundige scenario's waar uiteindelijk een stedenbouwkundig plan uit zal rollen.
De inloopmomenten voor de inwoners en andere belangstellenden zijn dus belangrijke informatiekanalen.

Kom daarom naar de inloopmomenten op:

Woensdag 9 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Zaterdag 12 september 2015 10.00 – 14.00 uur  
Woensdag 16 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Woensdag 23 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Woensdag 30 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur

Na het uitwerken van de stedenbouwkundige scenario's zullen deze ook weer aan u worden teruggekoppeld.