vrijdag, 10 juli 2015

Maquette gebiedsontwikkeling Harmonieplein

Gemeente Stichtse Vecht heeft opdracht verstrekt voor het maken van een eenvoudige maquette ter grootte van onderstaand gebied.

Het plangebied binnen de stippellijnen wordt uitneembaar en de rood gekleurde gebouwen blijven achterwege. Het plangebied blijft bijna helemaal leeg in de maquette, omdat er nog geen plan is. De maquette zal worden gebruikt bij overlegmomenten, zoals de inloopmomenten en de klankbordgroepoverleggen om voor eenieder een goed ruimtelijk gevoel bij het gebied te krijgen.

De maquette wordt gemaakt door Rob van 't hof.