• Start

Alle berichten (52)

De inloopmiddagen voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein in de bibliotheek aan het Harmonieplein hebben in september plaatsgevonden en waren succesvol. Veel inwoners en belanghebbenden zijn op bezoek geweest om naar de maquette van het gebied te kijken.

Het is goed te merken dat op een enkeling na er veel draagvlak is om de gebiedsontwikkeling Harmonieplein op te starten en met het gebied aan de slag te gaan.

Veel vragen over het project zijn door de omgevingsmanager Wieke van Mourik en de projectmanager Bas Keuper beantwoord. Ook was de projectwethouder Franko Zivkovic veel aanwezig om zelf te horen wat er leeft en speelt.

Tijdens de circa 70 mooie persoonlijke gesprekken zijn veel ideeën, wensen, maar ook zorgen en kritiek opgehaald. De uitdaging is nu deze opbrengst te vertalen naar 'bouwstenen' waar de stedenbouwkundige mee aan de slag kan. Als iets niet kan, zullen we ook aangeven waarom dat niet kan of niet wenselijk is. Zo blijven elkaars verwachtingen helder. Zodra de 'bouwstenen' bekend zijn, zullen wij deze op het blog presenteren.

maandag, 24 augustus 2015

De maquette is gereed

Aan de maquette met de bestaande situatie is hard gewerkt; hieronder ziet u het resultaat daarvan op de foto' s. De maquette zal worden gebruikt bij overlegmomenten, zoals de inloopmomenten en de klankbordgroepoverleggen om voor eenieder een goed ruimtelijk gevoel bij het gebied te krijgen.

Voordat er een stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt, zullen eerst de inloopmomenten plaatsvinden waar u zonder afspraak uw vragen, opmerkingen, kritiek, ideeën en wensen over het gebied rondom het Harmonieplein kunt delen. De data voor de inloopmomenten kunt u verderop in het blog vinden.

Stedenbouwkundig bureau LAP en planeconomisch adviesbureau Planmaat zijn vorige week door gemeente Stichtse Vecht gecontracteerd voor het maken van een haalbaar stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. De bureaus gaan de komende tijd het gebied rondom het Harmonieplein verkennen, zich erin inleven, analyseren en ideeën vormen.

Pas na de inloopmomenten in september wordt er begonnen met de stedenbouwkundige scenario's waar uiteindelijk een stedenbouwkundig plan uit zal rollen.
De inloopmomenten voor de inwoners en andere belangstellenden zijn dus belangrijke informatiekanalen.

Kom daarom naar de inloopmomenten op:

Woensdag 9 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Zaterdag 12 september 2015 10.00 – 14.00 uur  
Woensdag 16 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Woensdag 23 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Woensdag 30 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur

Na het uitwerken van de stedenbouwkundige scenario's zullen deze ook weer aan u worden teruggekoppeld.

dinsdag, 14 juli 2015

Ook in 1976 al plannen

Ook in 1976 waren er al plannen voor het centrumgebied.

Lees de artikelen interactief in de krant in pdf formaat (download 4MB).
Ook beschikbaar de gebiedskaart uit 1976.

Beiden zijn beschikbaar gesteld door De Historische Kring Maarssen

vrijdag, 10 juli 2015

Inloopmoment in bibliotheek

Wij nodigen u van harte uit om vragen, opmerkingen, kritiek, ideeën en wensen over het gebied rondom het Harmonieplein te delen tijdens een inloopmoment in de Bibliotheek aan het Harmonieplein 2. U kunt zonder afspraak langskomen en het gesprek aangaan met projectteamleden van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein.

U bent welkom op de volgende data en tijdstippen:

Woensdag 9 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Zaterdag 12 september 2015 10.00 – 14.00 uur  
Woensdag 16 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Woensdag 23 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur
Woensdag 30 september 2015 13.00 – 16.00 uur met uitloop naar 17.00 uur

Gemeente Stichtse Vecht heeft opdracht verstrekt voor het maken van een eenvoudige maquette ter grootte van onderstaand gebied.

Het plangebied binnen de stippellijnen wordt uitneembaar en de rood gekleurde gebouwen blijven achterwege. Het plangebied blijft bijna helemaal leeg in de maquette, omdat er nog geen plan is. De maquette zal worden gebruikt bij overlegmomenten, zoals de inloopmomenten en de klankbordgroepoverleggen om voor eenieder een goed ruimtelijk gevoel bij het gebied te krijgen.

De maquette wordt gemaakt door Rob van 't hof.

Pagina 8 van 9