• Home

Alle berichten (58)

vrijdag, 24 december 2021

Update project Harmonieplein

In dit bericht vertellen wij u de stand van zaken rond de herontwikkeling van het Harmonieplein. We vertellen per deelproject de laatste ontwikkelingen. Ook vertellen we u in dit wijkbericht over de nieuwe website die voor het project Harmonieplein wordt gemaakt.

Sinds vorige week zijn 65 leerlingen van het Niftarlake college aan de slag gegaan om samen een ontwerp te maken voor de speelpleinen van het nieuwe kindcentrum in Maarssen-dorp. Het speelplein van de basisscholen is straks openbaar toegankelijk. Dus ook na schooltijd kunnen kinderen hier lekker spelen. Dit speelplein sluit straks mooi aan op het nieuwe dorpsplein “Harmonieplein”.

Het Kindcentrum komt aan de westkant van het vernieuwde Harmonieplein, een gezellig dorpsplein in het hart van Maarssen-dorp waar mensen elkaar ontmoeten. Niemand heeft bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan Kindcentrum. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

vrijdag, 30 oktober 2020

Sloop school Wereldkidz Bolenstein

In maart 2020 hebben wij u geïnformeerd over de voorbereiding van de sloop van het voormalige onderwijsgebouw aan de Gaslaan 22. Hier komt een nieuw Kindcentrum. Graag informeren wij u over de sloop.

De komende weken kunt u werkzaamheden zien rondom het gebouw. De sloop start naar verwachting begin november.

vrijdag, 16 oktober 2020

Bouw Kindcentrum stapje dichterbij

De bouw van het Kindcentrum in het centrum van Maarssen-dorp is met de vaststelling van het bestemmingsplan weer een stapje dichterbij gekomen. Naar verwachting start begin november de sloop van de voormalige school Wereldkidz Bolenstein. De omwonenden en school Het Kompas (die ernaast zit) worden hierover geïnformeerd.

Op 11 mei j.l. stond het bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar op de agenda voor de digitale vergadering van de commissie Fysiek Domein. De commissie heeft die avond besloten dit onderwerp in een fysieke vergadering te willen behandelen. Daarop is de behandeling doorgeschoven naar een later moment. 

Pagina 1 van 10